Hướng dẫn tag tất cả thành viên (member) trong nhóm (group) facebook vào 1 comment

Các này mình có thể lấy danh sách thành viên của 1 nhóm nào đó để tag vào nơi khác (không nhất thiết phải là bài trong nhóm đó)

Chuẩn bị: Thao tác này để coppy danh sách thành viên

 1. Cần 1 nhóm  có các thành viên mình muốn lấy danh sách
 2. Vào nhóm đó với link m.facebook
 3. Chọn Xem thêm/ Xem thông tin nhóm / chọn Tổng số thành viên
 4. Chuột phải chọn Mở Công cụ dành cho nhà phát triển
  (trên Window nháy F12 hoặc Ctrl + Shift + j / trên Mac nháy ⌘ + Option + i)
 5. Chuyển sang tab Console
 6. Dán đoạn code phía dưới vào đó / Nháy enter 

var memberstr = ""; var temp = {};
var memberlist = document.getElementsByTagName('html')[0].innerHTML.match(/member_[0-9]+/g);
for(var i=0 ; i<memberlist.length ; i++) {
 if (temp[memberlist[i]]) continue;
 temp[memberlist[i]] = true;
 memberstr += "@["+memberlist[i].substring(7,100)+":0] ";
}
copy(memberstr);

Sau đó bạn có thể mở 1 trang word hoặc file txt ra và nháy CTRL + V thì sẽ thấy danh sách các UID được paste ra. 

Tiếp theo là mình thực hiện đi Comment dạo và tag tất cả bạn bè nhé!

Chuẩn bị: 

 1. Trở lại trang facebook bình thường https://facebook.com
 2. Chuột phải chọn Mở Công cụ dành cho nhà phát triển
  (trên Window nháy F12 hoặc Ctrl + Shift + j / trên Mac nháy ⌘ + Option + i)
 3. Chuyển sang tab Console
 4. Dán đoạn code phía dưới vào đó / Nháy enter 
  Lưu ý: Chỗ UID CẦN TAG thì gán danh sách UID vừa coppy bên trên vào đây nhé!
 5. Sau đó vào phần bình luận 1 bài viết bất kỳ muốn comment tag hàng loạt
 6. Gõ: tagallpeople / nháy enter 
 7. Facebook nó bảo mình F5 lại thế là ok. 

Lưu ý: Dùng hạn chế thôi nha. Lạm dụng quá là FB khoá thì Toang đó :D 

var tagmembers = " UID CẦN TAG ";

tagmembers = tagmembers.match(/[0-9]{5,}/g) || [];
var nuiform = "";
var nuiinterval;
(function(send) {
 XMLHttpRequest.prototype.send = function(formData) {
  if (formData && formData.indexOf('tagallpeople') !== -1) {
   nuiform = formData;
   nuiinterval = setInterval(nuisend, 400);
  } else {
   send.call(this, formData);
  }
 };
})(XMLHttpRequest.prototype.send);
var nuisend = function() {
 if (tagmembers.length <= 0) {
  clearInterval(nuiinterval);
  alert('Đã xong! Hãy F5 lại trang.')
  return;
 }
 var _ranges = [];
 var _text = "";
 for (var i = 0; i < 49 && tagmembers.length > 0; i++) {
  _ranges.push({
   "entity": {
    "id": tagmembers.pop().toString()
   },
   "length": 1,
   "offset": 1 + i * 2
  });
  _text += " A";
 }
 var request = new XMLHttpRequest();
 request.open("POST", "https://www.facebook.com/api/graphql/");
 request.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
 request.send(nuiform.replace(
  encodeURIComponent(
   `{"ranges":[],"text":"tagallpeople"}`
  ),
  encodeURIComponent(
   `{"ranges":${JSON.stringify(_ranges)},"text":"${_text}"}`
  )
 ));
}

 

Link code dự phòng: https://paste.nguyenduccong.com/qwqvaXAD42

________________________________

Hệ sinh thái cho anh chị em:


Các dịch vụ mà tôi cung cấp và support cho đối tác:

 • Các dịch vụ quảng cáo (Facebook ads, Google ads, Tiktok ads, Zalo ads, Viber, Email …)
 • Các dịch vụ thiết kế (đồ hoạ 2D, 3D, Website giới thiệu, Website hệ thống, Website nội bộ , Ứng dụng ios, Ứng dụng android.)
 • Các dịch vụ liên quan đến bảo mật Facebook.
 • Các dịch vụ tăng tương tác cho các kênh Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube, Shopee.
 • Bán các nguyên liệu (Fanpage, Groups, Instagram, Tiktok, Youtube)
 • Xác minh Fanpage tích xanh, Profile tích xanh, Tài khoản quảng cáo tích xanh, Google maps.

Mọi đóng góp ý kiến anh em cứ conmment hoặc liên hệ zalo 08.2789.2678. Chúc các bạn thành công!