Bước 1: Tải ứng dụng về điện thoại (ứng dụng tên là Pancake v2)

 

NMAR2Nc.png

Bước 2: Mở ứng dụng lên và đăng nhập

2QNQxsY.pngpYxvDGG.png

 

Bước 3: Chấp nhận quyền truy cập bằng facebook của bạn, chọn fanpage để quản lý.

00kdpgh.pngmmAVNOk.png

rp1kHAA.pngEBeM9SX.png

wvaXiJx.png

 

Bước cuối cùng: Chọn fanpage mình cần quản lý và hỗ trợ khách hàng.

vuQXp3M.jpgaZbbuJ1.png

 

Video hướng dẫn trực quan

 

Chúc các bạn thành công!