Tut kháng 273 tỉ lệ về cực cao

B1: Share tkqc bị 273 sang via kháng 902 về
B2: Kháng chọn dòng 2, up kèm CMND
B3: Nếu nó rep dạng Tiếng Anh thì 100% spam là về ( Ảnh 3)
B4: Về thì quay lại tks mình phát 😃
Tut kháng 273 tỉ lệ về cực cao B1: Share tkqc bị 273 sang via kháng 902 về B2: Kháng chọn dòng 2, up kèm CMND B3: Nếu nó rep dạng Tiếng Anh thì 100% spam là về ( Ảnh 3) B4: Về thì quay lại tks mình phát 😃
0 Bình luận 0 Chia sẻ
Được tài trợ