Tut kháng page die vĩnh viễn!

B1: Mua tkqc die 273 dạng mới
B2: Share sang một via sống chưa đụng ads gì
B3: Share page sang via sống đó ( đá hết quản trị viên ra, chỉ một mình via sống làm QTV)
B4: Xmdt và kháng là xong!

https://fb.com/congndi
#duong_van_nguyen #biettheeochayads #congnda
Tut kháng page die vĩnh viễn! B1: Mua tkqc die 273 dạng mới B2: Share sang một via sống chưa đụng ads gì B3: Share page sang via sống đó ( đá hết quản trị viên ra, chỉ một mình via sống làm QTV) B4: Xmdt và kháng là xong! https://fb.com/congndi #duong_van_nguyen #biettheeochayads #congnda
1
0 Bình luận 0 Chia sẻ
Được tài trợ